Flatpak

Hur man installerar flatpak Först för Ubuntu 18.04+ sudo apt install flatpak Med äldre versioner av Ubuntu måste du lägga till PPA Repo sudo add-apt-repository ppa:alexlarsson/flatpak && sudo apt update sudo apt install flatpak Installera Software Flatpak Plugin sudo apt install gnome-software-plugin-flatpak Lägg till Fluthub…

Installera Docker

En liten guide på hur man installera docker i Ubuntu och även hur man sätter upp ett av mina favorit CMS webb interface för docker (portainer). Vi börjar med att ta bort gamla versioner av docker. sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io Sen uppdaterar vi…