Installera php-fpm (FastCGI Process Manager) php v5.6

Här är en enkel guide för hur man enkelt installera php-fpm (FastCGI Process Manager) i Linux systemet Ubuntu.

Först kanske man vill ha det senaste versionen av php v5.6 och php-fpm
Detta kommer installera den senaste versionen av php-fpm som finns i det källor som du använder i apt-get.

Om du vill använda Ondřej Surý källa. Som oftast har det senaste versionen kan du först köra dessa kommandon.

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

Installera php-fpm

Kör terminal shell:

sudo apt-get install php5.6-fpm

Öppna konfiger fil för pool/fpm med nano (eller din favorit edititer)

 sudo nano /etc/php/5.6/fpm/pool.d/www.conf

Öppna konfiger fil för php

sudo nano /etc/php/5.6/fpm/php.ini

Startar om tjänten.

sudo service php5.6-fpm restart

Och som vanligt så kan du använda detta kommando också och ändra ”restart” till t.ex. ”stop” för att soppa tjänsten, eller ”start” föra att starta tjänsten.

Du kan i nyare Ubuntu T.ex 16.04 också använda systemctl för att hantera tjänsten.

Om du ville installera php 7.1 t.ex istället så kan du bara ändra 5.6 till 7.1 eller 7.0 om du ville köra php7.

Jag kommer skriva fler inlägg om php med fpm i senare inlägg.
T.ex. om hur man kör nginx med php-fpm

0 comments

Kommentera