Hur man får VLC 2.1.4 i Ubuntu

Detta är hur man får den nyaste versionen av VLC Player i Ubuntu. Detta är för Ubuntu 12.04 LTS och uppåt. Öppna Terminalfönstret (Ctrl+Alt+T). Skriv följande: sudo add-apt-repository ppa:videolan/stable-daily sudo apt-get update sudo apt-get install vlc browser-plugin-vlc När det är klart ska du ha den…