Flatpak

Hur man installerar flatpak

Först för Ubuntu 18.04+

sudo apt install flatpak

Med äldre versioner av Ubuntu måste du lägga till PPA Repo

sudo add-apt-repository ppa:alexlarsson/flatpak && sudo apt update
sudo apt install flatpak

Installera Software Flatpak Plugin

sudo apt install gnome-software-plugin-flatpak

Lägg till Fluthub repository.

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Starta om datorn och sen kan installera via flatpak.

Gå in på flathub och klicka på det program ni vill installera.

Jag visa exempel på hur man installera Spotify

Jag gå in på Flathub ock klickar på Spotify.  Sen klickar jag på Install.

Man kan också scrolla ner till ”Command line instructions” och kopiera commando och klistra in i terminalen.

flatpak install flathub com.spotify.Client

Nu installera flatpak programmet.  Man behöver inte köra som root eller med sudo i detta kommando.

Nu kan du köra programmet genom att skriva följande kommando:

flatpak run com.spotify.Client

Eller så letar du upp programmet i start menyn.

flatpak.org

flatpak.org/setup/

flathub.org/home

0 comments

Kommentera