Hur man får Skype 4.3

Detta är en guide för hur man får Skype 4.3 för Ubuntu 12.04 LTS eller senare.

1. Först måste du kolla att du har Canonical källa.

snapshott3

 

2. Öppna terminalen (Ctrl+Alt+T)
Skriv:

sudo apt-get update; sudo apt-get install skype

3. Ta bort den gamla skype

sudo apt-get remove skype skype-bin

4. Gå till skype.com och ladda ner skype 4.3 för Ubuntu. Skype finns bara i 32-bit men går fortfarande att köra på 64-bit.

5. När .deb filen är nerladdad kör du följande kommando i terminalen.
Du måste navigera terminalen/bash så att den hittar bash hittar filen du laddade ner.

sudo dpkg -i skype-ubuntu-precise_*.deb
sudo apt-get -f install

När klar ska du har ha Skype 4.3 i Ubuntu.

snapshott2

 

Om problem, lägg en kommentar nedan. Tack 😀

0 comments

Kommentera