Installera BtSync i Ubuntu

Här kommer en snabb guide på hur man fixar BtSync eller BitTorrent Sync för Linux.

Ladda ner på getsync.com

Ladda ner för Linux. Du laddar ner en .tar.gz fil

Packa upp filen i terminalen

tar zxvf BitTorrent-Sync_x64.tar.gz

Sen kan du köra BitTorrent Sync genom att köra ”btsync” filen.
Ser ut såhär när du startar btsync.

./btsync
By using this application, you agree to our Privacy Policy, Terms of Use and End User License Agreement.
http://www.bittorrent.com/legal/privacy
http://www.bittorrent.com/legal/terms-of-use
http://www.bittorrent.com/legal/eula

BitTorrent Sync forked to background. pid = 10951. default port = 8888

Btsync kommer göra en mapp under din användares mapp som heter ”.btsync” som innehåller configure filen för programmet.

Du kan starta btsync såhär också om btsync ligger i en mapp som heter btsync under din andvändar mapp i ubuntu. (Byt ut usermapp mot din users namn)

/home/usermapp/btsync/btsync --config /home/usermapp/.btsync/btsync.conf

När btsync är igång kan du använda dig av webbläsaren för att komma åt BitTorrent Sync och lägga till mappar att synca mot.

För att du ska veta vilken port den kör på måste du öppna ”btsync.conf” som du kan hitta under ”/home/usernamn/.btsync/” (byt ut usernamn mot ditt namn)

nano ~/.btsync/btsync.conf

Hitta (Rad 29)

"listen" : "0.0.0.0:46237" // remove field to disable WebUI"

Där stor det att porten är ”46237”. Om du ändrar det så blir det till det du ändrar till.
Så i mitt fall bli webbadressen: localhost:46237/gui eller så använder man ip t.ex. 192.168.0.10:46237/gui om din dator har ip 192.168.0.10 i de lokala nätverket.

btsyncVill du har använda användarnamn och lösenord för att skydda BitTorrent Sync kan du gå längre ner i configer filen till du hittar (Rad 31)

preset credentials. Use password or password_hash */
,"login" : "admin"
,"password" :"pass123"

Här är användaren: admin och lösenordet: pass123

Byt ut admin till om du vill ha ett annat namn men behåll citattecknen.
Byt ut pass123 till de lösenord du vill ha men behåll citattecknen.

Borde vara precis nedan för konfigureringen av port (Rad 29)
Detta går att göra lättare på webbsajten du går in på för att använda BitTorrent Sync.

Efter du har gjort konfigureringen måste du starta om btsync.

Gå till terminal fönstret som kör btsync och tryck CTRL + C för att stoppa btsync.
Sen startar du bara upp btsync igen som förut.

Frågor?
Kommentera nedan.

 

0 comments

Kommentera