Installera Docker

En liten guide på hur man installera docker i Ubuntu och även hur man sätter upp ett av mina favorit CMS webb interface för docker (portainer).

Vi börjar med att ta bort gamla versioner av docker.

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io

Sen uppdaterar vi med apt-get katalog.

sudo apt update

Sen installerar vi docker med apt-get.

sudo apt install docker.io

Nu när docker är installerad så kan vi starta tjänsten.

sudo systemctl start docker

Vi kan kolla statusen på tjänsten med följande kommando.

sudo systemctl status docker

Vi kan också stoppa tjänsten

sudo systemctl stop docker

För att göra så att tjänsten går igång när systemet startar, kan vi köra följande kommando.

sudo systemctl enable docker

Installera portainer

Nu kan vi ladda ner image till CMS webb interface

docker pull portainer/portainer

Gör en volume för portainer i docker

docker volume create portainer_data

Kör container i docker med imagen vi körde ner.

docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer

Nu kan du komma åt portainer på din ip port 9000

http://din-ip-adress:9000/

Länkar:
https://www.docker.com/

https://www.portainer.io/

0 comments

Kommentera