Installera Hamachi i Linux

Hamchi

Hamchi

I detta inlägg tänkte jag visa hur jag gör när jag installerar Hamachi i linux.
Börja med att gå till Hamachi lab och klicka på texten ”Learn More” till vänster på den sidan. Då kommer alla Linux installation fils länkarna upp. Du ser också vilka filer som ska användas beroende på om du kör Linux i 32 eller 64 bit version. Om du kör Ubuntu i x86 32 bits så ska du använda dig av filen som heter ”logmein-hamachi_2.1.0.130-1_i386.deb” till exempel. Filerna som slutar med ”.rpm” används på Redhet eller openSUSE baserade Linux system, och filerna som slutar med ”.deb” används i Debian baserade Linux system, som Ubuntu gör. Kör du Linux på en enhet/maskin med ARM Processor ska filerna under ”ARM version:” användas.
Man kan också använda de filerna som heter ”.tgz” i slutet om man vill göra installationen via (make install) manuell installation.

Efter som jag använder Ubuntu kommer jag använda mig av ”logmein-hamachi_2.1.0.130-1_amd64.deb” , så då högerklickar jag på den länken och kopierar filen länk.
Sen går vi in i terminal fönstret (CTRL+ALT+T)
Sen skriver vi följande:

wget https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.1.0.130-1_amd64.deb
chmod 755 logmein-hamachi_2.1.0.130-1_amd64.deb

Om du kör Ubuntu 86x 32 bit blir det en annan länk:

wget https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.1.0.130-1_i386.deb
chmod 755 logmein-hamachi_2.1.0.130-1_i386.deb

Efter det skriver vi för att göra installationen:

sudo dpkg -i logmein-hamachi_2.1.0.130-1_amd64.deb

och efter kan en error komma upp, kör bara:

sudo apt-get -f install

Den kommer då installer bland annat dessa

Följande NYA paket kommer att installeras:
 alien at autopoint bc debhelper gettext html2text intltool-debian libelf1 libgettextpo0 libmail-sendmail-perl libnspr4-0d
 libnss3-1d librpm3 librpmbuild3 librpmio3 librpmsign1 libsys-hostname-long-perl libunistring0 lsb-core lsb-invalid-mta
 lsb-release lsb-security pax po-debconf rpm rpm-common rpm2cpio time

Efter det ska Hamachi vara installerat och klar att köra.

För att kolla att Hamachi fungerar kan du skriva

sudo hamachi

Du kommer för ett output liknande denna

 version  : 2.1.0.130
 pid    : 18591
 status   : offline
 client id :
 address  :
 nickname  :
 lmi account: 

För att starta,stop eller restarta hamachi använder du

sudo /etc/init.d/logmein-hamachi restart 

Byt ut ”restart” till stop eller start om du vill göra de istället, eller status för att se om den är igång.

Haguichi

Haguichi

Nu ska vi installera Haguichi som är ett skrivbord program som hjälper dig att använda Hamachi som i Windows.

Så här ser Haguichi ut Haguichi-03

För skriver vi:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/haguichi

Och sen för att installera:

sudo apt-get update && sudo apt-get install haguichi

Nu kan du joina eller göra Hamachi nätvärk.
Om du åker på problem kan du skriva kommentar här nedan eller sök hjälp på något av Ubuntu forumen.

ubuntu-se.org/forum
help.ubuntu.com/community/Hamachi

0 comments

Kommentera