Installera Spotify i Ubuntu

Om du vill installera Spotify på din Ubuntu PC så är det bara några några lätta steg du behöver göra.

# 1. Lägg till den här raden till din lista över arkiv såhär:
Öpnna Terminalen (CTRL+ALT+T)

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Adda detta längst ner:

##Spotify
deb http://repository.spotify.com stable non-free

# 2. Om du vill kontrollera hämtade paket, måste du lägga till en publika nyckel.
Skriva i terminalen:

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 94558F59

# 3. Kör apt-get update i terminalen:

sudo apt-get update

# 4. Installera spotify!

sudo apt-get install spotify-client

Nu ska Spotify finnas i Ubuntus Program meny.

0 comments

Kommentera